دو بیتی 100

 

«هُبوطِ لب»

دفترِ شعرِ من از غنچه ی لب سرشار است

غنچـه هایش همه در باغچه ی اسرار است

 

عاشقـم بر لبِ سرخی که هُبوطش تا صبح

مرهــمِ غنچـــهْ لــبِ تافتــه ی دلـــدار است

«رادمان»

/ 0 نظر / 17 بازدید