دو بیتی 29

 

«اشکِ نهان»

       یک نـازِ تو در هر دو جهانم کافی است       

یک بوسه ی تو برای جانم کافی است

 

      کافـی اسـت مــرا دست به زُلفـت بردن       

در دوری تــــو، اشـکِ نهانم کافی است

«رادمان»

/ 0 نظر / 15 بازدید