دو بیتی 80

 

«مَهِ گیسو»

خِرمنِ زُلفِ سیاهی که به دستِ باد است

دلم از رقصِ پُر از وسوسه اش آباد است

 

کاش احوالِ مرا، آن مَه گیسو می دید

که در اندیشه ی او جان و تنم فریاد است

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید