دل

 

 

خانه ات آباد! دلْ بازیچه احساس بود


بی خبر رفتی و غمْ در دامنش انداختی؟!


«رادمان»

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید