دو بیتی 66

 

«دروغ و حسد»

خاک می شود از گفتنِ دروغ، بهره ای که می بری

دود می شود از آتشِ حسد، خانه ای که می خری

 

پاک می شوی از دامنِ گناه، توبه ای که می کنی

هیچ می شود از سفره ی ثواب، توبه ای که می دری

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید