دو بیتی 91

 

«گل سرخ»

آتشی بر دلم انداخته ای، ای گل سرخ

سخت بر سینه ی من تاخته ای، ای گل سرخ

 

عطر خوشبوی تو  درخانه ی من  پیچیده است

مرحم درد مرا ساخته ای، ای گل سرخ؟

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 28 بازدید