دو بیتی 111

 

«لو کِواو»

گفته بیدی که لُــووِت، اِز اثرِ او همه بوسِـــــــه

هَنی یَم گُر گِرِده، مثلِ گَــوَن داره اِسوسِــــــه

 

لُووِ مو، لو که دَ نید، چی گِلّه ای سی تو کِواوِه

ای که هم غِم کِردنت، نازتر اِز دُریَل روسِــــــه

«رادمان»

 

پی نوشت:

دو بیتی بختیاری

ترجمه:

گفته بودی که لبت از اثر آن همه بوسه

باز هم شعله کشیده، مانند (گیاه) گون در حال سوختنه

لب من، لب که دیگه نیست مانند تکه ای گوشت برای تو کباب شده اند

ای که قهر کردنت، ناز تر از دخترای روس است!

 

/ 0 نظر / 73 بازدید