دو بیتی 36

 

«وصال روی تو»

ای ســــرِ سجــــود من به پای تــــو

ای همـه وجــــودِ من فــــدای تــــو

 

ای وصــــال روی تــــو امیــــد مـــن

دل زبـــــانه می کشــــد برای تــــو

«رادمان»

/ 0 نظر / 13 بازدید