دو بیتی 57

 

«بهانه ی یار»

دلم گرفتــه  ای یــار، تــو را بهــانه دارم

در ایــن دیــار غربـت، غبــار بـی قــرارم

 

اگر نبود نسیمی، که منــــــزلِ تـو جویم

بسا در این بیابان، نشـسته بود غبــارم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 10 بازدید