دو بیتی 72

 

«جوانی»

ای قافله ی عمر، که چون باد، روانی

آهسته گذر کن، عزیز است، جوانی

 

در پنجه ی برناست، دو صد دیو تنومند

از مرد کهنسال، که دیده است، توانی

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 8 بازدید