چهارشنبه سوری


پرده ی سیاه شب، تهران را در بر گرفته است.
طبق معمول از ستاره ها خبری نیست. اگر دود و دم همیشگی آسمان اجازه دهد، شاید به تعداد انگشتان دستانت قادر باشی ستاره ها را ببینی.
اگر چشمت به ستاره ی پر نوری در جهت قبله افتاد، ذوق زده نشو! چون آن نقطه ی نورانی، ستاره نیست، ماهواره هاتبرد است که به مومنین جهت قبله را نشان می دهد و به سایر مردم، دنیا را...
هراز گاهی، فشفشه ای سه زمانه، تاریکی آسمان را می شکافد و زوزه کشان در فضا ناپدید می شود.
صدای ترقه و سیگارت بی وقفه ادامه دارد...
امشب، حال و هوای شب های عملیات زمان جنگ را دارد با این تفاوت که ترقه های دست ساز که در نزدیکی ماشین های پارک شده ـ به دیوار و یا زمین ـ کوبیده می شوند، آژیر چندش آور دزد گیر ماشین ها را فعال کرده و آدم را از رویای شیرین شب های عملیات دور می کنند.
امشب، چهارشنبه سوری است...

/ 0 نظر / 4 بازدید