غزل پرواز

نام شعر:«پرواز»

شماره ثبت در سایت شعر نو 345696

شعر از: محمد رادمان

 

«پرواز»

دلم می خواهد از یک راز بنویسم

از آن افسانه ی طنّاز بنویسم

 

دلم می خواهد از یک بیعتِ شیرین

که با او کرده ام آغاز بنویسم

 

دلم می خواهد از افتادنم با سَر

در آغوشی لطیف و ناز بنویسم

 

دلم می خواهد از لب غنچه ی سُرخ و

دو چشمانی قشنگ و باز بنویسم

 

دلم می خواهد از می، میکده، ساغر

وَ از ساقیِّ خوش آواز بنویسم

 

دلم می خواهد از اشعارِ همراهِ

نوای دلنشین ساز بنویسم

 

دلم می خواهد از شعرِ خوشِ سعدی

که طوفان کرده از شیراز بنویسم

 

من امشب عاشقم، مانند پروانه

دلم می خواهد از پرواز بنویسم

«رادمان»

/ 0 نظر / 8 بازدید