دو بیتی 30

 

«تا به کی؟»

ماهِ من! پشت نقاب ابر ماندن، تا به کی؟

در غمِ دوری تو مرثیه خواندن، تا به کی؟

 

تا به کی قصه ی ابر و تو و دلتنگی من

عاشقت را مثل یک بیگانه راندن، تا به کی؟

«رادمان»

/ 0 نظر / 28 بازدید