دو بیتی 45

 

...

دیدم که در محرابِ مسجد، قرصِ مـاه بود

از نالـه اش، سجـــاده در انــــدوه و آه بود


تابـــش نیــاوردم، زدم بر تارَکــــش تیــــغ

آخــر، دلـــم آکنــــده از جهــل و گنـاه بود

شعر از: رادمان

 

/ 0 نظر / 21 بازدید