دو بیتی 58

 

«محبوبِ خاصّ»

چه می شود که نِقــــاب از رُخــت برانــدازی

چه می شود که نگاهـی بـه مــن  بیــاندازی

 

چه می شود که تو محبوبِ خاصّ من باشی

چه می شود که درآیــی کمــی بـه  طنّــازی

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید