دو بیتی 83

 

«غایبِ پیدا»

شب تا به سَحَـــر، از غمِ تــو بیدارم

هر روز، ســـراغ از گُـــلِ رویــت دارم

 

ای غایــبِ پیـــدا، دلِ بیمـــــــارم را

باید که به دریـــــای دلـت بسپــارم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 7 بازدید