دوبیتی 102

 

«قند لب»

ساقی گره از روسری تنگ جدا کن

یک حلقه گیسوت، به این سوی رها کن

 

من تشنه لب کنج خرابات نشینم

از قند لبت سهم مرا نیز عطا کن

«رادمان»

/ 0 نظر / 9 بازدید