دو بیتی 113

 

«مالِ بردن!»

حَضِرات! سی چِه چونو نِی دین تیاتونِ به یَک

مالِ بردِن! اَونِ خوردن! هیمــه هاتون به درَک!

 

اَر نَمَندِه یَک پیــــــای بختیــــــاری مِنِــه مــال

ای زَنـــــون! اِیســـا دِرارین گُـرزِ گردونِه به تَک

«رادمان»

 

 

پی نوشت:

دو بیتی بختیاری

ترجمه:

ای بزرگان! چرا این چنین چشم هایتان را بسته اید؟

مالتان را بردند! آب تان را خوردند! حالا هیزم هایتان به درک!

اگر یک مرد بختیاری در میان ایل وجود ندارد،

پس ای زنان! شما گرزهای ساخته شده از چوب درخت گردو را به تنهایی برای جنگیدن درآورید!

/ 0 نظر / 18 بازدید