دو بیتی 67

 

«حبه لب هایت»

کمی از بوسه هایت حَبّه کن بر روی لب هایم

تو که عطرِ نفس هایت، معطّر کرده شب هایم

 

شمیمِ حَبّه لب هایت، طَرَب می افکند بر من

تو از من بوسه می گیری، منم مستِ طلب هایم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 15 بازدید