دو بیتی 96

 

«پروانه و آتش»

گرچه با طُرّه ی زُلفِ سیه اش مصلوبم

دل خوشم، جان بدهم بابِ دلِ محبوبم

 

قِصّه ام، سوختنِ بال و پرِ  پروانه است

عاشقم، شعله ی آتش نکند مغلوبم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 10 بازدید