دو بیتی 68

 

«فریاد، یا حسین(ع)»

دستانِ من بُریده است، فریاد، یا حسین

مشکِ آبم دَریده است، فریاد، یا حسین

 

خون از دو چشم و سینه ام فواره می زند

جانم به لب رسیده است، فریاد، یا حسین

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید