دو بیتی 74

 

«تو»

روزی که فلک، از تو مرا دور کند

پایانِ من است، که در دلِ گور کند

 

گر شعله کشد آتشِ عشقی جز تو

آن بِه که دو چشمانِ مرا کور کند

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 10 بازدید