درمان

 

 

سینه ام سوخته از غصّه بی پایانی
که به جز حضرت آغوش تو درمانش نیست
رادمان

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید