دو بیتی 54

 

«نگاه ساقی»

بگـــذار تـا بنـوشـــم، پیــمانه ی شـــرابی

کز عقل می زداید، هــر گـــونه اضـــطرابی

 

دنیای میگساران، گر چه خراب شهر است

اما نگاه ســـاقی، می سازد این خـــرابی

«رادمان»

/ 0 نظر / 8 بازدید