دو بیتی 77

 

«دوری تو»

چشم، از دوری تو اشک فراوان دارد

اشک، انگار که از ابر سیه می بارد

 

شرم بر صورت من باد اگر جز رویت

خاطرم دل به تمنای کسی بسپارد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 7 بازدید