دو بیتی 40

«وقتِ رستاخیز»

دیر وقتی است که در قاب زمــان، پاییـز است

دیر وقتی است که غم های جهان، لبریز است

 

دیر وقتی است که تاریکــی شــب، می تـازد

صبـــر از غیبت طولانــــــی او، سـر ریـز است

«رادمان»

 

 میلاد منجی بشریت مبارک باد

قلب

/ 0 نظر / 12 بازدید