دو بیتی 28

 

«غفلت حوّا؟!»

ای خوش آن سیب که با وسوسه اش غوغا کرد

من و اجدادِ مرا راهی این دنیا کرد

 

ای خوش آن غِفلت حَوّا که به دنیا جان داد

عشقِ شیرین تو را در دل من بر پا کرد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 16 بازدید