گل آفتاب گردان

 

نام شعر: گل آفتاب گردان

شماره ثبت در سایت شعر نو: 297902

شعر از: محمد رادمان

 

خوش به حالت خورشید!

نه که چون مرکز ثقلی و زمین دور سرت می گردد

نه که چون نور به دنیا تابی

و گل از شوق تو پا می گیرد

و نه که گرمی تو جان به جهان می بخشد

و حیات همگان سخت به تو مدیون است

خوش به حالت چون که:

گل آفتاب گردان،

تنها، عاشق توست!

شب که تو پنهانی

گل آفتاب گردان،

چه پریشان حال است!

منتظر می ماند

تا که تو باز بیایی از شرق

و نگاهش به جمالت افتد

آن قَدَر خیره شود در چشمت

تا نگاه تو و او قفل شود

بعد از آن تا دمِ شب

ناخودگاه به دنبال تو است

خوش به حالت خورشید!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید