دو بیتی 81

 

«هنگام نماز»

هر گاه که از، پرتو حُسنش، خبر افتاد

زلفش، اگر از زیر نقابش، به در افتاد

 

در ماذنه ها، بانگ بر آرید، که مَردم

هنگام نماز است، زمان در سَحر افتاد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 16 بازدید