دو بیتی 99

 

«عُزلت»

پرسید که چرا عُزلت گزیده ام

گفتم که خیر از دنیا ندیده ام

 

آن روز، که یار برفت و روی گرفت

دیگر، از غصّه این جا خزیده ام

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 10 بازدید