دو بیتی 62

 

«گذشتِ فرصت»

حالا کـه رقیب، صاحــبِ مِی شده است

مِیخانه به کام و حاجــتِ وی شده است

 

ترســم نرســد به مـن شــرابی، سـاقی

شاید که دگر فرصتِ من طِی شده است

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 22 بازدید