دو بیتی 88

 

«دادرس»

 

دوست دارم که ببینـــم نفســــی می آید

بــویِ خـــوش عطـرِ رُخِ ماهِ کسی می آید

 

کاش می شد بِــدَوَم تا دمِ دروازه ی شهر

در پـــــیِ آن خبـــــــرِ «دادرسی می آید»

 

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 27 بازدید