آتش عشق

 

نام شعر: آتش عشق

شماره ثبت در سایت شعر نو: 280928

شعر از: محمد رادمان

 

عشق وقتی به سراغ دلم آمد، آن شب

اولش ترسیدم

خواستم صبر کنم تا برود

با خودم می گفتم:

نکند آتش ویرانگر جانم باشد!

زیر چشمی، 

نگاهش کردم

چهره ی نازی داشت!

با نمک بود

و دوست داشتنی

گفتمش: تو عشقی؟

های و هویت به کجاست؟!

عشق لبخندی زد

چه قَدَر ساده و بی آلایش

کم کمک آمد و آمد، آمد

دو قدم مانده به من

هی نگاهم می کرد

آتش عشق

میان قلبم

شعله ای روشن کرد

که تو گویی خورشید

ماه را آتش زد!


/ 0 نظر / 3 بازدید