دو بیتی 65

 

«لمسِ رویای تو»

گر چه بوسیدنِ تو، قسمتِ ما رِندان نیست

لَمسِ رویای تو که، مُنکره ی قرآن نیست

 

جسمِ رنجورِ مرا، مَحبسِ دزدان بردند

خوابِ بوسیدنِ لَب، عاقبتش زندان نیست

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید