دو بیتی 34

 

«شعر هزار بیت»

عکسِ تو را که دیدم، شعرم به آسمان رفت

رویِ تــــو را ببیـنم، شعـرم کجـــا توان رفت!


یک بوسـه از لبانت، شعری هزار بیت است

از موج گیسوانت، هوش از سر جهان رفت

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 8 بازدید