بهار

 

اگر چه شعر من،

آکنده از غم های پاییز است،

برایت می سُرایم

شعری از گلبرگِ زیبای بهاری را

تو هَم،

همراه شو با نازِ گلبرگ،

غنچه کن

لَب های سُرخت را!

 

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید