دو بیتی 73

 

«میکده»

در میکده شرط است که افروخته باشی

توصیفِ دل انگیزِ لب آموخته باشی

 

حکم است که آرام نگیری، ننشینی

باید که لبِ داغ به لب، دوخته باشی

«رادمان»

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید