دو بیتی 25

 

«تشنه لب»

با خالِ لَبَـــت در تــــب و تابـــم کــردی

با وسوســه ات خانه خــــرابم کــردی

 

حالا که رسیده ام به سرچشمه ی آب

من تشنه لَبــم از چه جوابـــم کــردی؟

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 18 بازدید