دو بیتی 95

 

«لقای دوست»

چشمان من، که رخت را، نشانه کرد

دیگر دلم، به هوایت، بهانه کرد

 

آن خنجری، که نشاندی، به سینه ام

جان مرا، به لقایت، روانه کرد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 21 بازدید