دو بیتی 115

 

«حصارِ عشق»

تو را به سِحرِ نگاهی دچـــار خواهم کرد

سپس، به اشکِ دیده شکار خواهم کرد

 

مگو، که در دلِ من چگونه خواهی ماند

که عشق، به دورِ تو حصـار خواهم کرد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 12 بازدید