دو بیتی 87

 

«شَـــقُّ القَمـــر»

 

شَــقُّ القَمـــر لَــبِ تـــو را مـــن دیدم

آن شب که گلِ بوسه از آن می چیدم

 

هر پاره لبت، مـــاهِ هــلالی شده بود

می گفت که من آینـــه ی خورشیدم

 

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 24 بازدید