دو بیتی 106

 

«خداحافظ»

خداحافظ ای گوهــــــرِ ســــرخِ ناب

خداحافظ ای پنجـــــــه ی آفتـــــاب

 

خداحافظ ای دلـــــربا، دلفـــــــریب

«لِقاء فِی القِیامَه، جَمال الشّباب»

«رادمان»

 

ترجمه مصرع عربی: دیدار در قیامت ای زیبایی جوانان

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید