دو بیتی 117

 

«خَمِ ابرو»

ای که نگاهم به درِ کوی توست

راهگشایم خَمِ ابروی توست

 

کاش که از چهره نقاب افکنی

عمر برفت و دلِ من سوی توست

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 43 بازدید