دو بیتی 33

 

«مهتاب گرفتگی!»

لبـاس آبــی ام امشب، چه بـوی یاس می گیرد

دلــم در انتــظار یــــــار، تبِ وســواس می گیرد

 

صدای عشق می آید، بساط عاشقی جور است

برای خلوتم مهتـــاب، چه با احساس می گیرد!

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 28 بازدید