دو بیتی 39

 

«زکاتِ ماهرویان»

شیخ، فتــوای زکاتِ ماهرویان داده ست

بابت سُــرخیِ لب، شرط اَدا بنهاده ست

 

مُستَحــقّم به زکـاتِ غنــچه ی لـب هایت

شُکرِ ایـزد که اَدایِ تـو به من افتاده ست

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید