دو بیتی 86

 

«نام زیبای تو»

 

آرزوهــــای دلــــم، بر دامنـت، افتـــاده است

ای که رویای لبم، روی لبت، جان داده است

 

نام زیبـــای تـــو را، حـک کرده ام، بر سینه ام

این برایم تا ابــد، هم ساغر و، هم باده است

 

«رادمان»

 لبخند

 

/ 0 نظر / 41 بازدید