دو بیتی 59

 

«کویِ تو»

هیــچ می دانی چـرا بـر دامنـت آویــختم

از چه رو بر شانه ات، اشکِ فراوان ریختم

 

بـی تــو من، تنها پرِ کاهــم میــانِ بــادها

خســته از بیـــدادها تا کــوی تـو بگریختم

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 9 بازدید