دو بیتی 32

 

«ساغرِ نگاه»

قصّه ی عشقِ من و تو آن زمان آغاز شد

که حدیثِ عاشقــــی در آدمیّت ساز شد

 

ساغـرم را از نگاه نافـــذی پُـــر کرده ای

جُرعه ناخورده، دلم آکنده از اِعجــاز شد

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 15 بازدید