دو بیتی 85

 

«سِحرِ زُلف»

 

وقتی که نسیم آمد و از زُلفِ تو نوشید

انگار، مرا چنگ زد و رُوی خراشید

 

توفان شده ام، ساغرِ زُلفِ تو بنوشم

آرامِ دلم! قلبِ من از سِحر تو جوشید

 

«رادمان»

 لبخند

/ 0 نظر / 30 بازدید