دو بیتی 70

 

 

«کجاست؟»

کجاست سَرو بلندی که از ملامتِ باد

خمید قامتش، ولی نشکست

 

کجاست کوه سِتُرگی که در خشونت دهر

نبود طاقتش، ولی نشکست

 

کجاست قدرتِ آن پهلوان میدان دار

که ریخت هیبتش، ولی نشکست

 

کجاست همتِ آن غریب وادی عشق

که دید غربتش، ولی نشکست

«رادمان»

 

/ 0 نظر / 7 بازدید